Kim jest tłumacz przysięgły i jak skorzystać z jego usług?

Kim jest tłumacz przysięgły i jak skorzystać z jego usług?

Tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione to usługa językowa, spełniająca wymogi, które umożliwiają przedstawienie pisma w określonych procedurach prawno-formalnych. Tłumacz, dokonując tłumaczenia uwierzytelnionego, w pewnym sensie ręczy swoim imieniem i nazwiskiem, że pismo jest poprawnie przetłumaczone.

Tłumacz w Polsce i na świecie

Jak się okazuje, stanowisko tłumacza przysięgłego nie jest wcale spotykane w innych krajach. Inne państwa mają procedurę, polegającą na mianowaniu tłumaczy urzędowych przez organ rządowy. W krajach anglosaskich tłumaczenie uwierzytelnione musi mieć jedynie datę, dane kontaktowe tłumacza oraz jego podpis. Przykładowo takie tłumaczenie ma miejsce w Wielkiej Brytanii. W Polsce natomiast zawód tłumacza przysięgłego jest regulowany przez Ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2019 poz. 1326, z późn. zm.). Akt prawny reguluje warunki nabycia zawodu oraz warunki utraty. Aby wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione, trzeba zdać państwowy egzamin. Egzamin składa się zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Dane pokazują, że to nie jest prosty egzamin, ponieważ rocznie zdaje go zaledwie 30% osób przystępujących do egzaminu. Będąc w takim zawodzie, można na przykład realizować tłumaczenie dokumentów samochodowych. Kielce są przykładem miasta, gdzie takie tłumaczenia można wykupić.        

Ile trzeba zapłacić za tłumaczenie uwierzytelnione?

Z pewnością, kiedy znajdujemy się w sytuacji, w której tłumaczenie uwierzytelnione jest konieczne, to pieniądze nie mają dużego znaczenia. W rzeczywistości usługi świadczone przez tłumacza przysięgłego nie są wygórowane. Stawki są natomiast wyższe, jeśli tłumacz przysięgły musi wykonać tłumaczenie z polecenia sądu. Tłumacze przekładający tekst na popularne języki biorą ok. 50 zł za godzinę pracy. Jeśli potrzebujemy przekładu na język francuski, to taką stawkę będzie miał tłumacz przysięgły francuski (Warszawa). Oprócz rozliczenia godzinowego to tłumacz przysięgły może także liczyć za ilość przetłumaczonych znaków.

Sprawdź także...