W jakich okolicznościach przydaje się usługa tłumacza przysięgłego?

W jakich okolicznościach przydaje się usługa tłumacza przysięgłego?

Znajomość języków obcych jest koniecznością przy ubieganiu się o pracę w międzynarodowej firmie. Czasem jednak biegła znajomość języka nie wystarczy, ponieważ w konkretnych sytuacjach tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły. Sprawdź, kiedy będziesz potrzebował pomocy takiego specjalisty.

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnionym, zwane również jako tłumaczenie poświadczone może być realizowane tylko przez osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia. Jest nim tłumacz przysięgły. Każda osoba uprawniona do pełnienia takiego zawodu jest wpisana na specjalną listę Ministerstwa Sprawiedliwość. Zawód ten jest regulowany Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Każde tłumaczenie jest specjalnie oznakowane pieczęcią, która jest wydawana wyłącznie przez Mennicę Państwową. Oprócz pieczęci tłumaczenie jest podpisane przez samego tłumacza przysięgłego. Ze względu na charakter tłumaczenia tłumacz przysięgły wpisuje go do rejestru tłumaczeń uwierzytelnionych. Strona internetowa, wpis blogowy czy reklama – te rzeczy można tłumaczyć samemu lub zlecić do wykonania zwykłemu tłumaczowi. Natomiast w przypadku tłumaczenia testamentu na język francuski będzie potrzebny tłumacz przysięgły języka francuskiego. Warszawa jest miejscem pracy wielu tłumaczy przysięgłych.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przez przysięgłego?

W przypadku pism składanych do urzędów wymagane są tzw. tłumaczenia uwierzytelnione. Jeżeli chcesz złożyć obojętnie jakie pismo przetłumaczone w języku obcym w instytucji państwowej musi ono zawierać wcześniej wspomnianą pieczęć i podpis tłumacza. Jest to potrzebne przy testamentach, aktach notarialnych, oficjalnych kontraktach, darowiznach, umowach kupna-sprzedaży, umowach cywilnoprawnych, pełnomocnictwach czy dokumentach sądowych. Zatem jeśli istnieje konieczność przygotowania dokumentu do urzędu w innym języku (na przykład niemieckim), to będzie konieczny tłumacz przysięgły niemiecki (Warszawa).Nawiązanie kontaktu z takim specjalistą zagwarantuje załatwienie każdej sprawy formalnej.

Sprawdź także...